Ontstaan Stichting Udenhouts Belang

Op 23 november 1945 werd door de gezamenlijke buurtverenigingen het Oranje comité opgericht Voor deze samenstelling richt men zich tot de bestaande buurtverenigingen. Bij de oprichtingsvergadering zijn 11 afgevaardigden aanwezig. Uit hun midden wordt het eerste dagelijks bestuur gekozen. Het eerste reglement van de vereniging “Udenhouts Belang” wordt vastgesteld in een algemene vergadering van 25 februari 1949. Vanaf deze tijd heet de belangenvereniging “Udenhouts Belang”. Op 10 maart 1959 wordt de vereniging omgezet in Stichting “Udenhouts Belang”

Bestuur

In het bestuur zaten toen de volgende personen: Jan Bergmans, Toon Coppens, Frans Kuijpers, Ties van de Loo, Willy Mulder, Ad van de Plas, Marinus Robben, Burgemeester Verhoeven en Tijn Woestenberg. Een van de bekendste bestuurders was ongetwijfeld Therus van Gorkum, hij haalde de vrijwillige bijdrage van de Udenhouters aan huis op. Al deze jaren heeft Stichting “Udenhouts Belang” van zich laten horen en ingezet voor de Udenhoutse bevolking door het organiseren van activiteiten zoals:

Al deze activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden door de vele vrijwilligers en sponsoren die Udenhout en Stichting “Udenhouts Belang” en warm hart toe dragen.

U kunt het hele jaar door een vrijwillige bijdrage storten op rekeningnummer: NL32RABO0152005366 ten name van Stichting Udenhouts Belang.