Udenhouts Koninklijk Gedecoreerden

Udenhouts Koninklijk Gedecoreerden

De Initiatiefgroep, die jaarlijks in Udenhout een bijeenkomst organiseert voor alle Koninklijk Gedecoreerden in Udenhout, heeft in overleg met het bestuur van de Stichting “Udenhouts Belang” besloten om haar activiteiten voortaan voort te zetten onder de vlag van deze stichting. Hiermee is de continuïteit van de jaarlijkse bijeenkomst van Koninklijk Gedecoreerden beter gewaarborgd.

Vanwege de viering van de eerste officiële Koningsdag op 26 april 2014 heeft de Gemeente Tilburg alle stadsgenoten met een Koninklijke Onderscheiding uitgenodigd voor een Koningsconcert in de Concertzaal in Tilburg. Ook de Udenhoutse Gedecoreerden zijn hiervoor uitgenodigd. Om die reden is er besloten om dit jaar geen aparte bijeenkomst voor de Koninklijk Gedecoreerden in Udenhout te organiseren. Deze bijeenkomst zal ook in 2015 door de gemeente Tilburg op zich worden genomen.

De Initiatiefgroep heeft zich echter voorgenomen om wanneer de gemeente Tilburg stopt met het organiseren van deze bijeenkomst voor de Udenhoutse Gedecoreerden, dit onder de vlag van de Stichting “Udenhouts Belang”, weer op zich te nemen. Dan zal er weer een bijeenkomst in de Raadszaal in Udenhout worden georganiseerd voor alle Udenhoutse Gedecoreerden.

Namens de Stichting “Udenhouts Belang” Frank van Hoogdalem

Namens de Initiatiefgroep Koninklijk Gedecoreerden Henk Clement